Spawanie MIG / MAG / TIG

Spawanie metodą MIG
Spawanie metodą MIG jest metodą spawania za pomocą łuku elektrycznego elektrodą w postaci drutu, w atmosferze
argonu - gazu obojętnego który nie bierze udzialu w procesie spawania.
Podstawowymi zaletami tej metody spawania są:

  • Dobra jakość spoin
  • Duża wydajność
  • Szeroki zakres grubości materiału od 1mm do 50mm
  • Większa wytrzymałość spoiny niż w metodzie TIG
Metodę stosuje się do spawania takich materiałów jak:
stale węglowe(czarne), stal nierdzewna, kwasoodporna i aluminium.

Spawanie metodą MAG
Metoda spawania MAG różni się od metody MIG tym że w metodzie MAG spawa się elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego jakim jest dwutlenek węgla lub tlen.

Różnica ta jest warta pokreślenia ponieważ często błędnie używa się określenia MIG w stosunku do spawania w osłonie tlenu lub dwutlenku węgla.

Spawanie metodą TIG
Spawanie metodą TIG jest jedną z najdokładniejszych metod spawania.
Jest to spawanie za pomocą łuku elektryczne nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu który jest gazem obojętnym i nie bierze udziału w procesie spawania.
Spawanie tą metodą daje bardzo wysokiej jakości spoiny.
Podstawowymi zaletami tej metody spawania są:
  • Bardzo wysoka jakość i estetyka spoin
  • Mała grubość spoiny
  • Praktycznie brak odprysków spawanego materiału
  • Możliwość spawania cieńkich blach – od 0,8mm do 5mm
Metodę stosuje się do takich materiałów jak: stal nierdzewna, kwasoodporna oraz aluminium

Zawsze z myślą o wygodzie klienta